Predikoserie: Förvaltarskap

Denna höst kommer vi ha en predikoserie under åtta veckor med temat förvaltarskap. Att förvalta betyder att sköta eller att ta hand om. Hur förvaltar vi egentligen det som Gud har gett oss?

Ämnena i predikoserien kommer troligen ge svar på frågor som till exempel: Hur ser vi på vår kropp? Bryr sig Gud om hur vi använder våra pengar? Hur tar vi hand om skapelsen? Hur förvaltar vi friheten vi har i Sverige att få dela evangeliet? Kan jag ära Gud med min tid och energi?

I samband med predikoserien kommer vi att ha samtalskvällar kopplade till temat, under dessa kvällar får vi komma med frågor, med olika tankar och samtala tillsammans för att hjälpas åt att hitta svar och hjälp till ett liv som förvaltare.

Varmt välkommen med på en spännande resa att upptäcka mer om vem Gud är och hur vi tillsammans kan förvalta vad han anförtrott åt just dig och mig!

1 oktober Tid & Energi
8 oktober Bön
15 oktober Kroppen
22 oktober Evangelium
29 oktober Relationer och gemenskap
12 november Ekonomi
19 november Naturliga och andliga gåvor
26 november Skapelsen

Har du inte möjlighet att komma går det bra att lyssna på inspelning av predikan.