Bönegrupp

I Baptistkyrkan tror vi att den mindre gruppen har stor betydelse för gemenskap och växt, att växa som lärljunge till Jesus och att växa som människa. En bönegrupp är en mindre grupp människor som samlas för att vara ett stöd för varandra i tro och vardag.

Gruppen träffas för att lära känna varann och Jesus bättre. En bönegrupp kan se ut på olika sätt, men gruppen möts regelbundet för att umgås, dela livet och be tillsammans. En träff brukar innehålla fika och samtal utifrån bibeln eller annan kristen litteratur. Här är också bönen en viktig del. Vi har även en engelsktalande bönegrupp. Några grupper ses i hem och andra i kyrkan.

Har du frågor eller vill vara med i en bönegrupp får du gärna kontakta:

Frida Blomberg

Kontaktperson:
Frida Blomberg
0722-50 88 04
frida.blomberg@baptistkyrkanlinkoping.se