Kören

Du är varmt välkommen att vara med i Baptistkyrkans kör. Under januari – mars kommer vi medverka i gudstjänsterna söndagarna 14 januari och 18 februari. Vi sjunger även på påskdagen 1 april.

Vi övar följande datum i Lukas (en trappa upp)
Onsdag 3/1 kl 18:00
Söndag 14/1 kl 09:40
Tisdag 23/1 kl 18:00
Torsdag 15/2 kl 18:00
Söndag 18/2 kl 09:40
Tisdag 6/3 kl 18:00
Tisdag 27/3 kl 19:00
Påskdagen 1/4 kl 09:40

Lars Hermansson

Kontaktperson:
Lars Hermansson
0706-66 17 47
lars.hermansson@baptistkyrkanlinkoping.se