Gudstjänst

Varje söndag kl 11:00 firar vi gudstjänst tillsammans. Gudstjänsten är 1 – 1,5 timmes samling i kyrksalen som fylls av sång och musik, av bibelord och undervisning. Gudstjänsten är församlingens främsta mötesplats och ger stimulans i det kristna livet. Den ger oss tillfälle att stanna upp och hämta kraft, vi får lära oss mer om Jesus och lovsjunga och tillbe honom tillsammans. Det finns möjlighet att be personligt för den som vill det, men också be för varandra, för vår stad och vår värld. Efter dessa samlingar är alla som vill välkomna att stanna kvar och fika, det är ett viktigt tillfälle och en möjlighet att lära känna varandra. Alla våra gudstjänster tolkas till engelska.

De flesta söndagarna under teminen har vi söndagsskola. En bit in i gudstjänsten är alla barn välkomna en trappa upp. I söndagskolan vill vi på ett kreativt sätt lära barnen om Gud och om Bibeln. Barnen får möta olika bibelpersoner genom drama, lek, pyssel och mycket mer.
Barn som är under tre år är välkomna i sällskap med vuxen.

Alla är välkomna på våra gudstjänster!