Bön

Välkommen!
Vi kommer fortsätta be för det som händer i vår värld, i Sverige, Linköping och vår församling.
Söndagar har vi bön innan gudstjänsten.

I dessa coronatider avvaktar vi med att samlas och be i kyrkan. Men be gärna för gudstjänsterna och de samlingar som vi har.

Alla är välkomna att vara med och be!

Kontaktperson:
Lars Hermansson
0706-66 17 47
lars.hermansson@baptistkyrkanlinkoping.se