Välkommen

Linköpings Baptistkyrka hittar du i centrala Linköping. Hit är du varmt välkommen, oavsett om du aldrig varit i en kyrka eller om du brukar vara här,  om du är nyfiken på Gud eller varit kristen länge. Vi firar gudstjänst nästan varje söndag kl 11:00 och alla gudstjänster tolkas till engelska. 

Vi vill vara en öppen kyrka för dig oavsett ålder, bakgrund och etnicitet. Vår vision är att vara en växande gemenskap där människor kan söka, utmana och utveckla sin tro på Jesus och för alla vara en gemenskap som ger stöd, värme och vägledning. Vår längtan är att Jesus får vara centrum i våra liv och när vi möts.

Följ med i vad som händer i vår kyrka genom vårt församlingsblad FRÖ, kalendern och aktuellt på vår hemsida.