Pandemin

Med anledning av Folkhälsomyndighetens riktlinjer har beslut tagits om att ställa in all verksamhet med fysiskt deltagande i väntan på nya direktiv.  Vi följer folkhälsomyndighetens och Equmeniakyrkans rekommendationer löpande.

Våra gudstjänster som sker tillsammans med Missionskyrkan i Linköping fortsätter att sändas via Youtube men inga besökare på plats under denna period. Missionskyrkans Youtube-kanal hittar du här: https://www.youtube.com/channel/UCXW-VWAJVJke6GkhlMmGQ2Q