Musikkonferensen 2019

Välkommen till Musikkonferensen 30-31 mars ’19 i Linköpings Missionskyrka.
Det här är en helg för dig som är musiker, sångare, lovsångsledare, körledare, solist, organist, pianist,  körsångare, barnmusikledare, medlem i musikrådet, gudstjänstledare med mera. Alltså för dig som  är engagerad i sång- och musikarbetet i din kyrka, ideellt eller anställd. Läs mer på https://equmeniakyrkan.se/musikkonferensen/