Missionshelg 29-30 september

Varmt välkommen att lyssna till Agneta Lillqvist-Bennstam under lördagskvällen den 29 september. Det kommer handla om Kongo och speciellt om Equmeniakyrkans arbete med hälsovård.

Under söndagens gudstjänst den 30 september kommer Agnetha Lillqvist-Bennstam att predika och det blir sång av Jessica Tegemyr och Lars Hermansson.