Predikningar & undervisning

De flesta av Baptistförsamlingens predikningar spelas in och här kan du lyssna på dessa. Här kan du även lyssna till undervisning från serien Dela det vackraste – om att ge tron vidare.