Lukasresan

En resa genom Lukasevangeliet

Med start i februari månad är du inbjudan att vara med på en resa genom Lukasevangeliet. Du kommer kunna ta del av resan på olika sätt. Söndagarnas predikningar kommer utgå från Lukasevangeliet. Du kommer få en bibelläsningsplan som gör det möjligt för dig att förbereda dig inför varje söndags predikning. Varje predikan utgår nämligen från någon av den aktuella veckans bibeltexter i bibelläsningsplanen. Vill du hellre lyssna på Bibeln så kan du, om du har en smart telefon, använda bibel-appen – säg till om du behöver hjälp att komma igång. Varannan tisdag kommer vi även inbjuda till bibelkvällar som tar upp och berör det som vi möter i vår resa genom Lukasevangeliet. Syftet med bibelkvällarna är att låta vår tro finna rötter så att vi kan växa i vårt lärjungaskap och få blomma i de gåvor som Gud lagt i våra liv. Denna resa gör vi till stor del tillsammans med Citykyrkan genom våra gemensamma gudstjänster, samma bibelläsningsplan och gemensamma bibelkvällar.

I församlingen äger vi en fantastisk skatt, som vi inte alltid tänker på, nämligen att församlingen är något vi är tillsammans. Vi är en gemenskap – utan gemenskapen missar vi en väsentlig del av vad det är att vara kristen. Detta är något som vi kanske behöver betona och leva i än mer i vårt individualistiska samhälle. En av rikedomarna med bibelkvällarna är att vi just tillsammans får en chans att upptäcka Lukasevangeliet. Samtidigt vet vi att tiden för många är knapp och ibland är det omöjligt att ta sig till kyrkan en extra veckokväll. Därför vill vi ge chansen till fler att ta del av bibelkvällarna genom att spela in undervisningen så att den även kan lyssnas på vid annat tillfälle. I den mån det är möjligt uppmuntrar vi er ändå att lyssna och samtala om det ni hör tillsammans med den/de man bor med eller med en vän eller varför inte med din bönegrupp du som har en sådan. På så sätt kan vi bli många som gör vår resa genom Lukas tillsammans.

Vår förhoppning är att du som församlingsmedlem ska anta utmaningen och hänga med på resan på det sätt som är möjligt för dig och vår längtan och bön är att denna resa ska dra dig och oss alla allt närmare Jesus.

Bibelläsningsplan v 5-7: Följ mig 5-7

Bibelläsningsplan v 8-10: Följ mig v 8 9 10

Bibelläsningsplan v 11-12: Följ mig v 11 och 12

Bibelläsningsplan v 13: Följ mig v 13

Bibelläsningsplan v 14: Följ mig v 14

Välkommen ombord på resan önskar
Frida Blomberg, Mattias Eveborn, Lars Hermansson