Herdabrev i orostid

Guds frid, kära församlingsmedlemmar

Vi befinner oss i en märklig tid med extraordinära råd och restriktioner. Det märks inte minst
på sjukhuset. Men vi tror på att kyrkan ska vara närvarande och synlig. även om vi inte kan
röra oss lika fritt som vanligt på de olika avdelningarna.

Baptistkyrkan bör också vara så tillgänglig som det bara går. På vardagar går det alltid att
slinka in för att be och ha en stilla stund i kyrksalen. Vi pastorer är tillgängliga för kontakt och
jag hoppas verkligen att du som behöver samtala vågar ringa till oss.

Trots att många stannar hemma kommer vi ändå att samlas till bön och gudstjänster. Men det
får bli under väldigt enkla former. Vi kommer inte att ha kyrkkaffe i församlingssalen. De
som vill fika får hjälpas åt med det på övervåningen. Nu på söndag, när det kan vara aktuellt med fler som inte är kyrkvana, försöker vi köpa in något inplastat som är hygieniskt att hantera, men sedan kan man ta med sig sitt eget fikabröd.

 • Vi uppmanar alla att respektera de direktiv som har kommit från myndigheterna.
 • Alla över sjuttio år ska vara särskilt försiktiga och helst stanna hemma.
 • Ingen som har några symptom på infektion ska komma till kyrkan.
 • Inga tjänstgöringslistor gäller, varken kyrkvärdar, serveringsgrupper, ljud & projektor.
 • De som vill hjälpa till får tala om det för oss anställda vecka för vecka.
 • All annonsering är preliminär och vi försöker hålla hemsidan aktuell.
 • Hälsar gör vi på avstånd och utan att röra vid varandra.
 • Om vi firar nattvard görs det med oblater som inte alla rör vid, samt särkalkar.
 • När vi hittat rätt teknik, så kan man kanske se och höra via datorer och mobiler.
 • Den som behöver hjälp med mattransporter mm får gärna be oss om hjälp.
 • Detta gäller tillsvidare. Vi får ta en dag i sänder och vara lyhörda för information.

Vi ber till Gud att han ska visa barmhärtighet över alla människor som ligger i riskzonen för
att drabbas på olika sätt. Jesus, låt människor finna tröst i din frid som övergår allt förstånd.

Varma hälsningar
Lars Hermansson
tillsammans med styrelse och kollegor.