Gemensamma gudstjänster med Missionskyrkan

Våra gudstjänster går nu in i den traditionella sommargemenskapen med Missionskyrkan. Samtliga gudstjänster, varje söndag kl. 11:00 den 21/6 – den 9/8, är inspelade i förväg och kommer bara att få en liten uppdaterande färsk påannonsering som klipps in i början av sändningen. Du hittar sändningarna på youtube.com, sökord Missionskyrkan Linköping eller via denna länk: https://www.youtube.com/channel/UCXW-VWAJVJke6GkhlMmGQ2Q