Ny gemensam församling

Vid församlingens årsmöte den 31 januari beslutade vi att gå samman till en gemensam församling med Missionskyrkan. Ett liknande beslut tog Missionskyrkan den 17 februari.
Alla gudstjänster är redan gemensamma, via Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCXW-VWAJVJke6GkhlMmGQ2Q
Från 1 mars är vi en arbetsgemenskap och 1 maj kommer alla medlemmar att föras samman till en gemensam församling. I november tror vi att församlingen kommer att anta det nya gemensamma namnet Equmeniakyrkan i Linköping.