Årsmötet 31 januari

Vårt årsmöte blir digitalt, via dator eller telefon, pga pandemin.
Alla medlemmar har fått tider och underlag, och ytterligare material kommer inför mötet.