Församlingsmöte 26 maj 2021

Den 26 maj klockan 18.30 hålls ett gemensamt digitalt församlingsmöte via Microsoft Teams.

Preliminär Dagordning

Inledning
Mötets utformning
– Val av mötesfunktionärer
– Godkännande av dagordning
– Beslut om mötets stadgeenliga utlysande
– Fastställande av röstlängd
Fyllnadsval
Utkast nya stadgar
Motion till Kyrkokonferensen
Personal
Övriga frågor
Avslutning