Jubielumsföreläsning av Joel Haldorf

En spännande föreläsningskväll

När baptismen bröt fram på 1800-talet, så var det början på den starka folkrörelse som gjort Sverige till det fria och demokratiska land vi är så stolta över. Frikyrkorörelsen var banbrytande genom att ge alla samma inflytande oavsett bildningsnivå, kön eller samhällsklass. Tillsammans med nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen lade man grunden till det breda demokratiska tänkandet och dessa folkrörelser fostrade allmänheten i hur man låter alla röster höras.

Joel Halldorf är bland annat känd från Expressen och DAGEN. Han hänger ofta i vår fastighet på grund av Babettes, där hans fru är en av delägarna. Den 21 november klockan 19:00 kommer Joel att föreläsa i Baptistkyrkan i Linköping över ämnet:
”Demokratins nödvändiga gräsrotsrörelser Frikyrkorna och den svenska demokratins genombrott”.

Varmt välkomna!