Kategori: Aktuellt

 • Pandemin

  Med anledning av Folkhälsomyndighetens riktlinjer har beslut tagits om att ställa in all verksamhet med fysiskt deltagande i väntan på nya direktiv.  Vi följer folkhälsomyndighetens och Equmeniakyrkans rekommendationer löpande. Våra…

 • Ny församling bildas

  Baptistkyrkan och Missionskyrkan i Linköping bildar Equmeniakyrkan Linköping. Församlingarna har i tio år tillhört samma samfund och regelbundet firat gudstjänst tillsammans. Den nya församlingen kommer att använda nuvarande Missionskyrkan på…

 • Livesändning av gudstjänster

  Från 1 oktober kommer alla våra gudstjänster att firas med och i Missionskyrkan. Från 29 oktober 2020 ställs all verksamhet med fysisk kontakt in. Detta gäller även gudstjänsterna. Men dessa…

 • Herdabrev i orostid

  Guds frid, kära församlingsmedlemmar Vi befinner oss i en märklig tid med extraordinära råd och restriktioner. Det märks inte minst på sjukhuset. Men vi tror på att kyrkan ska vara…