Kategori: Aktuellt

 • Bibelsamtal i fastan

  Varje torsdag i fastan inbjuder vi till digitalt bibelsamtal kl 19. Upplägget är så att en av Baptist- eller Missionsförsamlingens pastorer först håller ett inledande bibelstudium på 20-30 min och…

 • Ny gemensam församling

  Vid församlingens årsmöte den 31 januari beslutade vi att gå samman till en gemensam församling med Missionskyrkan. Ett liknande beslut tog Missionskyrkan den 17 februari. Alla gudstjänster är redan gemensamma,…

 • Pandemin

  Med anledning av Folkhälsomyndighetens riktlinjer har beslut tagits om att ställa in all verksamhet med fysiskt deltagande i väntan på nya direktiv.  Vi följer folkhälsomyndighetens och Equmeniakyrkans rekommendationer löpande. Våra…

 • Ny församling bildas

  Baptistkyrkan och Missionskyrkan i Linköping bildar Equmeniakyrkan Linköping. Församlingarna har i tio år tillhört samma samfund och regelbundet firat gudstjänst tillsammans. Den nya församlingen kommer att använda nuvarande Missionskyrkan på…