Vad är det som gör att ditt liv är värt att leva?

Vad är skillnaden mellan en bra och en dålig dag?

Världshälsoorganisationen WHO har gjort en undersökning med perspektiv
från världens olika kulturer och religioner. De skrev sedan ihop åtta viktiga
punkter för att må bra.

”Spiritual health” är namnet, som på svenska borde bli ”Andlig hälsa”. När
en svensk teolog skulle översätta begreppen till vårt svenska sammanhang
blev det istället ”Existentiell hälsa”. Det kanske var taktiskt riktigt. Men det
är ändå tragiskt att Sverige har så lite plats för andlighet i det offentliga.

Få erkänner öppet att man ber och har funderingar kring livets mening och
mål. Men under ytan finns det mycket mer än man kan se. Livet utan
religion är ett ganska ytligt fenomen. När jag ibland mött någon i kris har jag
frågat om det är ok att jag ber för dem. Då tar man ofta tacksamt emot det
som ett tecken på omsorg.

Vid mina besök hos patienter på sjukhuset har jag oftast pastorskrage. Då
blir ofta den första reaktionen ”jag är inte religiös”. Men när man samtalat en
stund kommer det ofta fram att man både läser bibeln och ber till Gud. Det
religiösa verkar vara lika med att ofta gå till en kyrka eller moské, och har
något av ett elitbeteende över sig. Men vem av oss är egentligen sådan?

När man möter så stor öppenhet hos olika människor kan man börja tro på en
ny tid igen. Kanske krävs något extra för att få igång en vändning, men jag
är övertygad att våra kyrkor kan fyllas av längtande människor igen.

Tillbaka till WHO och den andliga hälsan, så är dessa nyckelord:

WHO visar oss behov som alla människor har. Vi kristna känner igen oss.
Ibland upplever vi påfrestningar som skadar någon eller flera av dessa
dimensioner. Det blir inte bra. Utan hopp och tillit till Jesus skulle
åtminstone jag känna mig helt tom. Hur är det med dig?

Varma hälsningar pastor Lars Hermansson