Närmare än du tror

När jag samtalar med människor som har svår ångest, eller upplever djup sorg eller depression, så berättar man ofta att man inte kan känna Guds närhet. Det ligger nära till hands att citera Jesus och flera andra bibelpersoner när de säger ”´Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig”.

Men det som hänt är inte att Gud har dragit sig tillbaka, utan att det själsliga mörkret tagit överhanden i både känsla och tanke. Guds löften står fast, och Jesu hjärta har alltid fokuserat på medlidande med de mest utsatta.

Därför kan du lita på att Gud är närmare dig än ditt eget hjärta. Den Helige Ande hjälparen finns där alltid, även om du inte upplever det som du brukar.

I 1Johannesbrevet 3:19/20 står det att ”…om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.”

Du är inte glömd av Gud. Gud är av evighet och förändras aldrig, eller som Hebr. 13:8 säger Jesus är densamme igår, idag och i evighet.

Jes. 57:15-16
Så säger han som är hög och upphöjd, han som tronar i evighet och vars namn är heligt:
Jag tronar upphöjd och helig men finns hos den modlöse och försagde.
Jag ger de försagda mod, ger de modlösa kraft.
Jag skall inte ständigt hålla räfst, inte vredgas för evigt — då skulle livsanden förgås,
de levande väsen jag skapat.

Hur du än känner det är Gud närmare än du någonsin kan tro.

Pastor Lars Hermansson