Med blicken fäst vid Jesus

Med hoppfullt ljusare och längre dagar går vi mot våren. Och vi närmar oss också påsk. Fastetiden kallas dessa 40 dagar innan påsk. För många är det en förberedelsetid, då vi ännu mer än annars låter Jesus och det han gjorde för oss vara i fokus.

Nyligen fick jag frågan vad Jesus menar med sina ord om att vara fattiga i anden (ur bergspredikan, Matteusevangeliet). Min förklaring är att vi ödmjukt erkänner att vi inte har orsak att vara självgoda, utan är medvetna om vårt behov av Guds nåd. Vi är syndare som är beroende av barmhärtighet. Det är något av fastetiden signum. Att rannsaka sig och söka sig närmare Jesus. Han är vårt hopp och ljus. När Jesus dog på korset tog han hela världens synd på sig.

Paulus skriver i 2 Kor. 5 om Jesus ”Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.”

Jesus har gjort allt. Priset är betalt för vår befrielse och eviga gemenskap med Gud. Det vi behöver göra är att tacka Jesus och ta emot hans uträckta hand.

Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron.” (Hebr. 12:2)

Du kan försöka börja med att fästa din inre blick vid Jesus och i en enkel bön säga:
”Tack Jesus”

För många har det varit början på en spännande resa, kanske också för dig. Du kanske inte kan få ihop allt intellekt just nu, men utifrån upplevelse av mötet med Jesus kan du sedan få bitarna att stämma ihop mer och mer. Du får också gärna höra av dig för samtal och frågor. Allt är pratbart och inga funderingar dumma.

Önskar dig en ljus och spännande vår
Lars Hermansson