Ljuset lyser i mörkret

Plötsligt gick sommaren över till höst. Som över en natt, kändes det som. Nu har det gått några  veckor till, och det blir mörkare och kallare för varje dag. Men detta är också en tid som inbjuder till mysiga stunder med avslappnad gemenskap. Till skillnad mot våren och sommaren känner man inte lika stora krav på att vara duktig och ta vara på varje stund med aktiviteter. Levande ljus är betydande under den mörka årstiden, åtminstone hemma hos oss. Det bidrag till den varma och sköna atmosfären. Det är märkligt hur mycket det allra minsta lilla ljus kan sprida sitt sken och ta bort en del av mörkret. Mörkret är ju ingenting i sig själv, utan bara frånvaro av ljus.

Bibeln talar om att
”Gud är ljus, och inget mörker finns i honom.” (1 Joh. 1:5)
Johannes skriver om Jesus i inledningen av sitt evangelium:
”I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det”. (Joh.1:4-5)

När det känns som mörkast i våra egna liv får vi vända vår blick till Jesus som är livets ljus. Han vill påminna oss om att vi aldrig är övergivna och att Guds frid alltid är tillgänglig. Det är inte säkert att vi själva har ro att ta till oss det, men då får vi sjunga med i en av sångerna vi fått från kommuniteten i Taizé.

Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre,
låt inte mörkret få tala till min själ.
Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre,
öppna mig för din kärlek och frid.

Lars Hermansson
Sjukhuspastor och medarbetare i Baptistkyrkan