Jag längtar att vara en bärare av HOPP…

Vi lever i ett land där vi har det fantastiskt bra. De allra flesta av oss har tak över huvudet, mat att äta varje dag och därefter pengar kvar i plånboken att köpa mer än vad många i världen ens kan drömma om. Behöver vi verkligen någon som förmedlar hopp?

Vi lever också i en tid när vi på allvar börjar inse att den värld vi lever i inte längre klarar av att hantera den behandling som vi i generationer utsatt den för. När vi slutar ta på oss våra ”ignorerande” eller ”verklighetsflyktiga” glasögon och på allvar tar in och ser den verklighet som vår jord befinner sig i. Då kan klimatångesten komma som en golvande snyting rakt i ansiktet och då behöver vi ett HOPP som bär oss rakt över detta oöverstigliga helvetesgap.

Allt för många människor drabbas av hopplöshet, just för att kroppen inte längre fungerar som den tidigare gjort. Mångas vardag är en smärtfylld tillvaro. Alla stillasittande jobb gör att en stor del av befolkningen dras med smärtproblematik i nacke och rygg. När kroppen på detta sätt säger ifrån är det lätt att nedslås och känna sig modlös.

Det är inte utan att vi i vår del av världen också behöver ett HOPP som bär.

Vem du än är och vad du än gjort finns det ett HOPP tillgängligt för dig. HOPPET jag talar om finner jag i min kristna tro. Detta HOPP är som en väldig klippa, stark nog för dig att bygga hela ditt liv på. Om än klippan brister så kommer aldrig denna HOPPETS klippa att ge vika – Hoppet är ett ankare som har sitt fäste i den Gud som alltid har funnits och alltid kommer att finnas, i den Gud som skapat hela universum.

Vilken smärta, jordbävning eller undergång du än drabbas av så finns det ingen stadigare som ditt liv kan vara förankrat i än just i Gud.

I bibeln i Jeremia 11:29 står det: Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.

Jag längtar att få vara en bärare av detta bergfasta HOPP rakt in i ditt liv. I det här numret av FRÖ kan du läsa om TIKVA – kanske kan TIKVA vara en väg för Guds HOPP att landa i din kropp och därmed steg för steg också få fäste i hela din varelse.

När livets små och stora kriser förmörkar ditt liv så vill jag peka på Jesus, Gud själv, som hela livets morgonstjärna. Morgonstjärnan lyser innan gryningens solstrålar har mäktat med att klättra över horisonten och berättar att snart ska solens strålar åter få lysa in i ditt liv.

När klimatångesten tar stryptag om ditt liv så vill jag hålla fast vid Bibelns ord om att Gud en dag ska återställa hela skapelsen – vi ska få se en ny himmel och en ny jord – och redan idag kan vi i den mån vi mäktar med vara en del i denna Guds nyskapelse. När vi hör larmrapporter om hur jorden håller på att gå under – inte ens då ger HOPPET vika. Då säger Jesus att vi ska räta på oss och fatta mod, för då kommer han snart tillbaka och då är befrielsen nära.

Till dig som undrar vill jag säga: Det finns ett HOPP som bär genom allt – vänd dig till Jesus, lägg alla kort på bordet och säg hur det verkligen ligger till – i sanningen om dig själv finns en mötesplats mellan dig och Gud. Min bön är att Jesus får fylla dig med det HOPP som bär genom allt.

Frida Blomberg