Gör er inga bekymmer

Inför ett nytt år känns det befriande enkelt med alla rena och tomma rutor i kalendern. När man väl  är framme vid dessa dagar är de ofta lika välfyllda som nu. Men innan dess kan man få njuta och extra skönt är det att veta att dagarna då blir ljusare och längre. Många nyårbetraktelser har tagit fasta på de tomma bladen. Vi vet inte något om kommande dagar, och alla möjligheter ligger framför oss, om vi bara tar vara på dem. Där finns utrymmen för drömmar och goda föresatser. Det kan också finnas känslor av oro inför framtiden, både personligen och för samhälle eller församling. Min erfarenhet är att 95% av allt man oroar sig för inte inträffar, medan det med säkerhet dyker upp oväntade bekymmer. Jag tror det är därför Jesus flera gånger säger att vi inte ska göra oss några bekymmer. De kommer säkert, men vi behöver inte skapa dem eller ta ut dem i förskott. Jesus säger i Bergspredikan i Matteusevangeliet 6:27+31-34:

”Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?”

”Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”

Många människor har genom sinnesrobönen fått hjälp att sortera sina våndor, och hitta en väg till goda förändringar.

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

Att dagligen leva med denna bön är en betydligt bättre utgångspunkt än nyårslöften. Om du gav några sådana så antar jag att du redan brutit dem, eller hur? Men varje dag är en ny möjlighet i gemenskap med Gud. Oavsett om du är upprymd av framtidens utmaningar, eller är fylld av oro,
vill jag önska dig en god framtid. Och förtrösta på honom som redan är där, eftersom han är av evighet!

Lars Hermansson,
Pastor i Baptistkyrkan och på Universitetssjukhuset i Linköping