Att falla i Guds händer

Som barn har nog de flesta av oss varit med om att hänga någonstans, till exempel i en gren, för att sedan släppa taget och blivit uppfångade i en trygg, vuxen famn. En rik bild som beskriver vad förtröstan och tillit är. Tyvärr finns det naturligtvis barn som aldrig fått känna sådan tillit, men det får vi ta upp en annan gång. När vi talar om Gud som vår Far är det en sådan grundtrygghet vi knyter an till.

Det kan dyka upp mycket i livet som kan skaka om oss, och skada både kropp och själ.
Men man kan aldrig falla djupare än i Guds händer. Vi har inga garantier om hälsa och välstånd, men Jesus säger att inte ens en liten fågel faller till marken utan att Gud vet om det och finns med.

Kanske har du i övermodig iver klättrat lite för högt i livet på jakten efter karriär och bekräftelse? Nu undrar du hur du helskinnat ska kunna komma ner och få återhämta dig.

Krampaktigt håller du dig fast i det yttersta av klippkanten. Men du fruktar avståndet till marken. Men jag tror att det finns någon som är beredd att ta emot dig. Våga släppa taget och tillåt dig falla i den Barmhärtiges starka armar.

Paulus ger oss en av bibelns vackraste beskrivningar av Gud. ”Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud”. Sök honom. Du behöver inte anstränga dig! Släpp bara taget och låt honom ta emot dig. Man kan aldrig falla djupare än i Guds händer.

Lars Hermansson
Sjukhuspastor och medarbetare i Baptistkyrkan