Bibelsamtal i fastan

Varje torsdag i fastan inbjuder vi till digitalt bibelsamtal kl 19. Upplägget är så att en av Baptist- eller Missionsförsamlingens pastorer först håller ett inledande bibelstudium på 20-30 min och därefter ges möjlighet för deltagarna att ställa frågor och samtala om dagens text och tema. Samlingarna görs över Teams och länken är samma varje vecka: http://bit.ly/bibelsamtal

25 februari
Befrielse och ökenvandring

4 mars
Fångenskapen i Babel och att vara kyrka på nya sätt

11 mars
Till jordens yttersta gräns – Lärjungaskap när det kostar på

18 mars
Evangelium för alla – om befrielse & korset

25 mars
Du som gick före oss – Jesus ökenvandring till Getsemane