Bågesund och Nilsson 21 januari

Från Linköping med rötterna i Ryttargårdskyrkan delar sångkvartetten Bågesund och Nilsson sin gudstro, och vill genom sången vara till uppmuntran för andra. Den 21 januari får vi lyssna till kvartetten under söndagens gudstjänst i Baptistkyrkan. Välkommen att vara med!