Välkommen

till Baptistkyrkan som vill vara en plats där du kan söka, utmana och utveckla din tro på Jesus.

Kreativ Kväll - 25 April
Följ med och Se - VT 2017, Nästa träff 6 april i missionskyrkan