Välkommen

till Baptistkyrkan som vill vara en plats där du kan söka, utmana och utveckla din tro på Jesus.

Höstens Samtalskvällar - Start 28 Sept
Seminarium - 23 Sept